Thema-avond OBS Stokkum

15/11/2017 20:00Thema-avond OBS Stokkum

(Her)ken je kind! Boeiende informatieavond OBS Stokkum!!
Een kind groot brengen is meer dan opvoeden en verzorgen. Uw kind heeft mensen om zich heen nodig die hem energie geven en waar hij zich goed bij voelt en zichzelf bij kan zijn.
Een kind centraal stellen... uw kind centraal in de klas...
Hoe betrekt, naast de leerkracht, ook u uw kind bij zijn eigen groeiproces? Hoe krijgt uw kind inzicht in zijn eigen talenten en kan hij deze talenten overal gebruiken?
In welke ontwikkelingsfase zit uw kind nu eigenlijk?
Praat mét uw kinderen in plaats van over uw kinderen, dit geeft u inzicht in hun ontwikkelingsfase!
Op 15 november praat Simone van Overbeek over deze ontvvikkelingsfasen met u, kennis over deze ontvvi...kkelingsfasen zorgt ervoor dat de omgeving van het kind verandering en vooruitgang kan bewerkstelligen voor het kind.
Simone van Overbeek is kindertherapeut, ze gelooft dat kinderen het vermogen hebben om zelf aan te geven wat hun probleem is en ze ook weten hoe ze dat kunnen oplossen. Ieder mens heeft een innerlijk vermogen tot heling. Simone helpt het kind om die bron in zichzelf te ontdekken, door middel van gesprek en spel en door volwassen anders naar hun kind te laten kijken.
Deze informatieavond wordt georganiseerd door de Ouderraad OBS Stokkum en is toegankelijk voor geïnteresseerden uit #Markelo e.o. Toegang is kosteloos.


Terug naar het activiteiten