Dynamische informatieavond Wonen

22/9/2018Dynamische informatieavond Wonen

Volle bak in Het Gebouwtje donderdagavond tijdens de informatieavond Wonen! Stichting Dynamiek Stokkum informeerde de 130 aanwezigen, jong en oud, over het thema wonen.  Mark Oude Luttikhuis (voorzitter) gaf aan dat deze avond in het teken staat van; het optimaal infomeren van alle Stokkum’ers, de rol en doelen van Dynamiek Stokkum en om goed inzicht te geven in het wonen-voortraject, het bouwplan, de enquête (woonwensen), etc. Op  verzoek van Dynamiek Stokkum waren de bouwplan-ondernemers Lammertink en Noteboom en de gemeente Hof van Twente aanwezig om extra toelichting en inzicht te geven.

Dynamiek Stokkum

Conform haar doelstelling(en) wil deze Stichting impulsen geven aan de leefbaarheid en profilering van Stokkum. Woningbouw is naast communicatie, profilering, duurzaamheid en ondernemerschap een van de pijlers die na stevige inventarisatie (medio 2017) zijn bepaald.  Daarbij hanteert het bestuur een transparante en pro-actieve houding en willen we daar waar gewenst en gepast een rol als katalysator binnen processen spelen. Het bouwplan van Lammertink en Noteboom kwam, los van de oriëntatie van het Dynamiek bestuur, deze zomer in beeld.  Mark gaf aan, dat er vanaf dat moment heel veel aandacht is besteedt aan het belang van communicatie, het juist informeren van inwoners en direct omwonenden (door de bouwplan-ondernemers), open communicatie via de website “stokkum.info” en een goede inventarisatie van wensen (enquête). Deze informatieavond is in dit geheel ook een belangrijk ijkpunt.

Enquête

Belangrijk onderdeel van de avond was de enquête woningbouw. De bestuursleden Willibrord Woertman, Kim Groot Roessink en Jarno Greven namen de aanwezigen mee door de uitslagen. Door de respons van 73% van alle huisgezinnen en maar liefst 82% van alle inwoners, is er een goed inzicht gekregen in de wensen en behoeftes op het gebied van wonen binnen Stokkum. Bijna 90% van de respondenten staat positief tegenover woningbouw, waarbij de behoefte aan starterswoningen het sterkst naar voren kwam. De enquête is daarnaast vergeleken met een eerdere soortgelijke enquête in 2010. De  volledige enquête is hier te lezen. Bekijk ook de Youtube presentatie hieronder met een duidelijk vergelijk (vanaf ~1:20) naar het onderzoek in 2010.

Bouwplan

Clifford Wiggers, architect, lichtte op verzoek van Lammertink en Noteboom het bouwplan zorgvuldig toe, van locatiekeuze tot type woningen, waarbij ook werd ingegaan op een aantal punten die direct omwonenden tijdens de omwonenden-infoavond van 28 augustus jl. en in een brief hadden aangegeven.  Er is nog ruimte is voor aanpassingen en er zal naar behoefte gebouwd gaan worden.

Gemeente Hof van Twente

Jeroen Overbeek verwoordde namens de Gemeente het beleid en de visie ten aanzien van woningbouw in het buitengebied en buurtschappen. De grondhouding van de gemeente ten aanzien van het bouwplan is positief, waarbij goed inzicht in de woonbehoeftes en wensen vanuit Stokkum belangrijk is.

Vragenronde

Velen maakten gretig gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokkenen. Dit leverde extra dynamiek op en gaf ook extra inzicht in specifieke wensen en , behoeftes, daarbij kwamen  ook regelmatig direct- omwonenden aan het woord, die gezamenlijk in een eerder stadium hun afkeur ten aanzien van het plan hadden uitgesproken. Er was begrip voor deze omwonenden, want dit raakt mensen gewoon. Er werden ook handreikingen en suggesties gedaan, o.a. vanuit de bouwplan ondernemers ten aanzien van het aantal woningen, de stijl van de woningen (passend bij het landschap), de indeling en zichtlijnen. Bij dit alles bleek wel dat er qua locatie nauwelijks / beperkte andere mogelijkheden of opties zijn. Dit komt voort uit het beleid van de gemeente en het (voor de bouw-ondernemers) noodzakelijke volume om m.n. de (starters)woningen betaalbaar te houden. Dat laatste was ook zeker een rode draad tijdens deze vragenronde, mede gezien het grote aantal aanwezige jongeren. Er bleek overigens ook al sprake van  concrete interesse in de woningen, door informatie-aanvragen bij de makelaar.

Afsluitend:

Mark gaf aan dat de katalysatorrol van Dynamiek Stokkum ten aanzien van  het thema “bouwen” na deze avond formeel ten einde is. Hij sprak de wens uit richting de bouwondernemers (Noteboom en Lammertink) en de direct-omwonenden om met elkaar om tafel te gaan! Dit werd door de zaal ondersteund met applaus. Vervolgens werd er nog lang en gezellig nagepraat over dit thema, dat echt leeft in ons dynamische Stokkum.

 

Foto's


Terug naar het nieuwsoverzicht
Geef je op voor de fietstocht

Geef je op voor de fietstocht

18/6/2024Bron: KOMIOK StokkumZondag 7 juli a.s. wordt er weer gefietst vanuit Stokkum. De mannen van de KOMIOK hebben een mooie…
Stokkums feest 2025 op 31 mei en 1 juni

Stokkums feest 2025 op 31 mei en 1 juni

18/6/2024Bron: KOMIOK StokkumNoteer het alvast en houd deze dagen vrij: volgend jaar Stokkums feest op zaterdag 31 mei en zondag…
Aftrap jubileum tour Fanfare in Stokkum

Aftrap jubileum tour Fanfare in Stokkum

12/6/2024Bron: KOMIOK StokkumDe muziekvereniging De Fanfare Markelo bestaat 90 jaar en geeft daarom een reeks…
Dorpsraad Markelo en Buurtschappen op bezoek in Stokkum

Dorpsraad Markelo en Buurtschappen op bezoek in Stokkum

4/6/2024Bron: Stichting Dynamiek StokkumOp donderdag 23 mei was er geslaagde bijeenkomst in Stokkum van de Dorpsraad Markelo met de…