Plan Woningbouw Stokkum (update)

30/8/2018Plan Woningbouw Stokkum (update)

Als St. Dynamiek Stokkum zijn wij blij dat er ontwikkelingen zijn die een impuls zullen geven aan het behoud van de leefbaarheid in Stokkum. Al vele jaren wordt er gesproken over woningbouw, maar tot op heden was daar nog nooit een zo concreet plan.

2 Lokale partijen, zijnde Lammertink Markelo BV ( Loonbedrijf + Grond- en sloopwerken ) en Bouwbedrijf Oonk – Noteboom, hebben de handschoen opgepakt en een plan ontwikkeld voor de bouw van enkele woningen (ca 20 gefaseerd) aan de rand van Stokkum.

De locatie is het perceel (ca. 9.000 m2) aan de oostzijde van Stokkum in de hoek van Brinkweg -Stokkumerweg. Het plan behelst een gefaseerde bouw van ca. 20-tal woningen waarbij het uitgangspunt is, dat de te bouwen woningtypes aansluiten bij de vraag vanuit de Stokkumse gemeenschap, d.w.z. starterswoningen, twee onder 1 kap, vrijstaand en mogelijk ook een paar grondgebonden seniorenwoningen.

Naast het feit dat wij als St. Dynamiek Stokkum deze ontwikkeling ondersteunen, staat ook de gemeente Hof van Twente in beginsel positief tegen dit soort plannen van binnenuit, mits er naar vraag en behoefte gebouwd wordt.

Als het plan doorgang mag vinden wordt bij de uitgifte van de bouwkavels voorrang verleent aan inwoners / gebondenen aan de Buurtschap Stokkum. Er zal zelfs een korting van de grondprijs toegepast worden in relatie tot de uitgifteprijzen van de gemeente Hof van Twente voor Markelo.

Voor wat betreft de vrije kavels wordt er geen bouwclaim door een bouwbedrijf opgelegd dus aannemer naar keuze van de koper(s) ; dit laatste geldt niet voor de te bouwen starterswoningen omdat die gerealiseerd worden in clusters van 3 of 4 onder 1 kap .

Er is een eerste planopzet gemaakt door Ingenieursbureau EELERWOUDE uit Goor, maar dit is nog niet meer dan een “praatplan” welke nog afstemming behoeft met de gemeente en de Stokkumse gemeenschap.

Dinsdag 28 augustus is er een inloopavond geweest voor de direct omwonenden; de stemming was niet positief maar dat valt te begrijpen in dit stadium. De direct aanwonenden langs de Brinkweg (9 t/m 17 en Stokkumerweg 26) krijgen ter compensatie een strook grond aangeboden ter breedte van 5 meter om daarmee hun achtertuinen te kunnen vergroten waardoor de afstand tot de nieuwbouw toeneemt.

Op donderdag 20 september zal er een bredere informatie avond worden belegd in “het Gebouwtje”, waarvoor alle inwoners van Stokkum zullen worden uitgenodigd.

Nadere info volgt…


Terug naar het nieuwsoverzicht
Stokkums toneel 2024

Stokkums toneel 2024

16/11/2023Bron: Stokkums ToneelHet Stokkums toneel heeft weer een mooi stuk uitgekozen en het repeteren is al even bezig. In 2024…
foutieve info over het darttoernooi op de nieuwsbrief

foutieve info over het darttoernooi op de nieuwsbrief

15/11/2023Bron: KOMIOK StokkumHelaas is de info over het darttoernooi op de papieren nieuwsbrief die u heeft ontvangen niet…
volgend jaar weer een sp(r)ooktocht

volgend jaar weer een sp(r)ooktocht

14/11/2023Bron: KOMIOK StokkumDe sp(r)ooktocht die in samenwerking met Kidsclub Elsen en Elsenerbrook georganiseerd werd (dit…
Nieuwjaarsvisite op zaterdag 6 januari met de Wild East

Nieuwjaarsvisite op zaterdag 6 januari met de Wild East

14/11/2023Bron: KOMIOK StokkumKom elkaar het beste wensen voor 2024 om 20.00 uur in het gebouwtje waar we starten met koffie en…