Plan Woningbouw Stokkum (update)

30/8/2018Plan Woningbouw Stokkum (update)

Als St. Dynamiek Stokkum zijn wij blij dat er ontwikkelingen zijn die een impuls zullen geven aan het behoud van de leefbaarheid in Stokkum. Al vele jaren wordt er gesproken over woningbouw, maar tot op heden was daar nog nooit een zo concreet plan.

2 Lokale partijen, zijnde Lammertink Markelo BV ( Loonbedrijf + Grond- en sloopwerken ) en Bouwbedrijf Oonk – Noteboom, hebben de handschoen opgepakt en een plan ontwikkeld voor de bouw van enkele woningen (ca 20 gefaseerd) aan de rand van Stokkum.

De locatie is het perceel (ca. 9.000 m2) aan de oostzijde van Stokkum in de hoek van Brinkweg -Stokkumerweg. Het plan behelst een gefaseerde bouw van ca. 20-tal woningen waarbij het uitgangspunt is, dat de te bouwen woningtypes aansluiten bij de vraag vanuit de Stokkumse gemeenschap, d.w.z. starterswoningen, twee onder 1 kap, vrijstaand en mogelijk ook een paar grondgebonden seniorenwoningen.

Naast het feit dat wij als St. Dynamiek Stokkum deze ontwikkeling ondersteunen, staat ook de gemeente Hof van Twente in beginsel positief tegen dit soort plannen van binnenuit, mits er naar vraag en behoefte gebouwd wordt.

Als het plan doorgang mag vinden wordt bij de uitgifte van de bouwkavels voorrang verleent aan inwoners / gebondenen aan de Buurtschap Stokkum. Er zal zelfs een korting van de grondprijs toegepast worden in relatie tot de uitgifteprijzen van de gemeente Hof van Twente voor Markelo.

Voor wat betreft de vrije kavels wordt er geen bouwclaim door een bouwbedrijf opgelegd dus aannemer naar keuze van de koper(s) ; dit laatste geldt niet voor de te bouwen starterswoningen omdat die gerealiseerd worden in clusters van 3 of 4 onder 1 kap .

Er is een eerste planopzet gemaakt door Ingenieursbureau EELERWOUDE uit Goor, maar dit is nog niet meer dan een “praatplan” welke nog afstemming behoeft met de gemeente en de Stokkumse gemeenschap.

Dinsdag 28 augustus is er een inloopavond geweest voor de direct omwonenden; de stemming was niet positief maar dat valt te begrijpen in dit stadium. De direct aanwonenden langs de Brinkweg (9 t/m 17 en Stokkumerweg 26) krijgen ter compensatie een strook grond aangeboden ter breedte van 5 meter om daarmee hun achtertuinen te kunnen vergroten waardoor de afstand tot de nieuwbouw toeneemt.

Op donderdag 20 september zal er een bredere informatie avond worden belegd in “het Gebouwtje”, waarvoor alle inwoners van Stokkum zullen worden uitgenodigd.

Nadere info volgt…


Terug naar het nieuwsoverzicht
Schoonmaak Het Gebouwtje weer van start

Schoonmaak Het Gebouwtje weer van start

27/6/2020Bron: Het Gebouwtje StokkumTegelijk met de beperkte openstelling van het Gebouwtje, waarbij o.a. de biljarters weer zijn…
Jeu de Boules baan weer open

Jeu de Boules baan weer open

16/6/2020Bron: KOMIOK StokkumWe starten op dinsdag 16 Juni om 19:30 uur. We spelen wekelijks dit ontzettend leuke en gezellige…
Nieuw adres voor afslankadvies

Nieuw adres voor afslankadvies

10/6/2020Bron: Ondernemen in StokkumHeb  je  een  voedingsvraag  of  afvalwens?  Dan  kun  je  vanaf  heden  bij  Ramona …
Wagenbouwers op zoek naar opslag/bouw -locatie

Wagenbouwers op zoek naar opslag/bouw -locatie

8/6/2020Bron: Wagenbouwers Stokkum  Helaas, aankomend jaar geen Dorpsfeest Markelo en dus ook geen Markelose Optocht 2020. De…