Alert Stokkum

Alert Stokkum

Aanmelden bij ALERT Stokkum WhatsApp groep

Lees eerst deze spelregels voor u verder gaat...

Bij deelname gaat men akkoord met deze spelregels.

Spelregels BuurtWhatsApp “ALERT STOKKUM”.

De BuurtWhatsApp “Alert Stokkum” draagt bij tot een veiliger STOKKUM, maar de groepsapp moet alleen voor serieuze zaken worden gebruikt. We hebben daarom een aantal spelregels opgesteld.

1. Minimumleeftijd
Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak en we hebben de minimumleeftijd op 16 jaar gesteld. 

2. Omtrek
Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de Buurtschap Stokkum (gebied afgebakend door de Buurtschapsborden). In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 100 personen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen we het gebied opdelen en de beheerders zorgen voor de onderlinge uitwisseling.

3. Wijkagent
De Wijkagent van Markelo is actief betrokken bij dit initiatief, maar maakt geen deel uit van de WhatsApp groep. Het is dus belangrijk om de geijkte politiekanalen “112” te gebruiken voor meldingen.

4. Verdachte situaties/heterdaad
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt!!

Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.

Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112gedaan wordt.

5. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren.
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

6. Geen overbodige berichten
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwachtniet als buurthuis! Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichtjes. Door niet serieuze berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Dus ook geen "Duimpjes", "Bedankjes" of andere niet ter zake doende berichten!! Ook geen "Verloren" of "Gevonden" berichten.. stuur dan ff een berichtje naar webmaster@stokkum.info
Laten we het samen interessant houden en zorgen dat niemand afhaakt!! 


7. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting

SAAR is bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Wij wensen u allen een VEILIG en ALERT STOKKUM.

November, 2015
Initiatiefgroep “Alert Stokkum”
alert@stokkum.info

Aanmelden ALERT STOKKUM