IJsclub de Zilvermeeuw

IJsclub de Zilvermeeuw

De Historie van IJsbaan de Zilvermeeuw gaat terug tot 1959. In dat jaar werd door een groep schaatsliefhebbers de ijsvereniging De Zilvermeeuw op gericht en wilde men een eigen schaatsbaan aan gaan leggen. Tot op dat moment was er in de gehele gemeente Markelo nog geen enkele baan beschikbaar en was men aangewezen op de baan in Goor.

Een goede locatie was het weiland achter café Vennebekken, waar in de dertiger jaren ook al eens een ijsbaan had gelegen. Dit weiland was opmerkelijk genoeg ook al eens als voetbalveld gebruikt, door een groep enthousiaste groep voetballers

Prijzen toegangsbewijzen;

Dag- of avondkaart:

-  kinderen 1,50
-  volwassenen 2,50

Seizoenkaart tot 1 december (50% korting):

-  kinderen 2,50
-  volwassenen 5,00

Seizoenkaart vanaf 1 december :

-  kinderen 5,00
-  volwassenen 10,00

Openingstijden IJsclub de Zilvermeeuw

(Uiteraard indien de baan is vrijgegeven, zie hiervoor het laatste nieuws)

Maandag t/m vrijdag:

- middag  13.30 - 17.00 uur
- avond  19.00 - 22.00 uur

Zaterdag:

- ochtend/middag  11.00 - 17.00 uur
- avond  19.00 - 21.00 uur

Zondag: 

- ochtend/middag  11.00 - 17.00 uur

Nieuws van IJsclub de Zilvermeeuw

Ligging

De IJsbaan de Zilvermeeuw is gelegen achter het "Café Vennebekken" aan de Stationsweg 33 te Markelo.

Zie onderstaand kaartje voor de exacte locatie.

Graag tot ziens bij lekker winterweer.......

Historie van IJsclub de Zilvermeeuw te Stokkum

Viering 50 jarig jubileum IJsvereniging De Zilvermeeuw (2010)

De IJsvereniging "De Zilvermeeuw" is in 1960 opgericht en 50-tig jaar later bestaat de "Zilvermeeuw" nog steeds. Dankzij de enorme inzet van de vele vrijwilligers lukt het elk jaar weer, wanneer het maar hard genoeg vriest, om de baan in een optimale conditie te brengen, waardoor er vele schaatsliefhebbers speciaal naar Stokkum komen. Hulde aan al die mensen, die al die jaren hebben geholpen. Tijdens de onlangs gehouden feestelijke 50 jarige jubileumbijeenkomst werd er een prachtig schilderij aangeboden, welke bij de ingang van de ijsbaan zal worden geplaatst. Hieronder kan dan ook worden aangegeven of de baan "Gesloten" dan wel "Geopend" is.

    

De Oprichting van IJsvereniging De Zilvermeeuw (1960) 

De Historie van IJsbaan de Zilvermeeuw gaat terug tot 1959. In dat jaar werd door een groep schaatsliefhebbers de ijsvereniging De Zilvermeeuw op gericht en wilde men een eigen schaatsbaan aan gaan leggen. Tot op dat moment was er in de gehele gemeente Markelo nog geen enkele baan beschikbaar en was men aangewezen op de baan in Goor.

Een goede locatie was het weiland achter café Vennebekken, waar in de dertiger jaren ook al eens een ijsbaan had gelegen. Dit weiland was opmerkelijk genoeg ook al eens als voetbalveld gebruikt, door een groep enthousiaste groep voetballers. De locatie was dus al snel gevonden en het toenmalige bestuur ging voortvarend te werk. Het eerste bestuurbestond uit; Voorzitter J.H. Hargeerds, Secretaris/penningmeester J. Hofmeyer en de leden H.G. Leunk, D. Groot-Roessink, J.H. Schottink, J.H. Scholte in 't Hof, H.J. Schreurs en Schoolmeester J. Bos.

In eerste instantie had de baan een oppervlakte van 1 1/2 ha, wat al spoedig werd uitgebreid naar 3 ha, waarmee het de grootste werd in de wijde omgeving en tevens geschikt was voor officiële wedstrijden. Net als met vele zaken in Stokkum was de realisatie van de baan in luttele 3 maand geklaard en ook toen gold al in Stokkum het alom volprezen motto "Met mekare Stark".

De eerste vorstperiode was gelijk al in 1960 en verliep zeer voorspoedig. De officiële opening werd verricht door de toenmalige burgemeester de Beaufort. Onder het toeziend oog van het voltallige bestuur, de familie Vennebekken en vele aanwezigen jong en oud, werd het lint doorgeknipt en was de baan officieel voor geopend verklaard. Dat het voldeed aan een enorme behoefte bleek wel uit het feit, dat er gelijk al de eerste ijszondag al ongeveer 2.000 schaatsenrijders naar de baan kwamen.

Nadat de Burgemeester de baan geopend had waren er gelijk al een hele groep schaatsliefhebbers die konden genieten van de prachtige nieuwe baan in het mooie Stokkum.

In 1962 kreeg de IJsvereniging "De Zilvermeeuw" een eigen vlag, welke nog lang bij de ingang van de ijsbaan heeft gehangen. De bestuursleden, zijnde van L naar R: A. van de Veen, J.G. Schreurs, J. Wolberink, B.J. Vedders (*1941), H.H. Eelderink, B.J. Leferink, J. Runneboom, J.H. Vreeman, A.J. Tempelman, A.J. Vennebekken, gingen samen met de nieuwe vlag op de foto.

  Door het enorme succes van de ijsbaan en de grote steun van de achterban (zo'n duizend zielen) werd men aangemoedigd om meer plannen te maken. Zo werd zelfs overwogen om naast de IJsbaan ook een zwembad te creëren, daar er ook in Markelo op dat moment geen behoorlijke zwemgelegenheid was, echter dit zwembad is er daar nooit van gekomen. Wel is het Stokkumse initiatief misschien van groot belang geweest bij de realisatie van het huidige zwembad, zie ook de historie van Stokkum.

Bron: De Marke van Stockum (Stichting Heemkunde Markelo) / Eigen archief