Stichting Dynamiek Stokkum

Stichting Dynamiek Stokkum

De stichting Dynamiek Stokkum heeft ten doel: het behartigen van de belangen en bevorderen van het welzijn en de leefbaarheid van de buurtschap Stokkum met zijn bewoners, om een zo goed mogelijk leefklimaat te scheppen in de ruimste zin van het woord. echter zonder binding met of terugkoppeling naar politieke partijen, belangenorganisaties of individuele personen - en voorts al hetgeen meteen en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichtingsbestuur bestaande uit:
Mark Oude Luttikhuis (voorzitter), Kim Groot Roessink (secretaris), Jan ten Hove (penningmeester), Jarno Greven, Pauline Duringhof, Henk Veltkamp en Willibrord Woertman.

Nieuws van Stichting Dynamiek Stokkum